Все новости медицины и фармации, фармацевтические новости

Ratiopharm: продукция достойна имени
Опыт применения препарата ЛИПРИЛ в лечении больных с метаболическим синдромом Продукция немецкой фармацевтической компании ratiopharm хорошо известна отечественным операторам рынка, врачам и пациентам. Компания завоевала отличную репутацию не только в Украине. В Германии ratiopharm - безусловный лидер среди всех производителей по количеству проданных упаковок. По данным IMS Health (2003 г.), помимо немецкого фармацевтического рынка, ratiopharm также лидер среди компаний - производителей генерических препаратов в Испании, Австрии, Швейцарии, Финляндии. В 2003 г. компания вошла в список десяти наиболее узнаваемых брэндов всех отраслей промышленности Германии. Это послужило одним из поводов для нашей встречи с главой представительства компании ratiopharm в Украине Виталием Кириком.
#428 (7) 23.02.2004
АНТАЦИДИ в сучасній терапії кислотозалежних захворювань
До кислотозалежних відносять такі захворювання, як пептична виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), синдром Золлінгера-Еллісона, виразка при гіпертиреозі, рефлюкс-гастрит, НПЗП-асоційована гастропатія, гострий панкреатит або хронічний панкреатит у фазі загострення. В усуненні цих розладів основне значення приділяють блокаді продукції соляної кислоти.
Алмагель® Нео - ефективний препарат у лікуванні хворих на хронічний гастрит, гастродуоденіт, перебіг яких характеризується збереженою і підвищеною секрецією.
Алмагель® Нео - комбінований антацидний препарат із групи антацидів, що не всмоктуються.
[#428 (7) 23.02.2004]
Сучасні підходи до лікування АГ та серцевої недостатності
Опыт применения препарата ЛИПРИЛ в лечении больных с метаболическим синдромом 16-19 лютого в Будинку Кіно у Києві проходив I Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес "Ліки та життя", в рамках якого були об'єднані спеціалізована виставка "Аптека-2004" та наукова програма, що охоплювала широке коло актуальних питань медичної та фармацевтичної галузі. На конгресі висвітлювались питання створення та контролю якості, системи реєстрації лікарських засобів в Україні; нових підходів до діагностики та лікування пацієнтів з різними захворюваннями; застосування сучасних лікарських засобів у кардіології, онкології, оториноларингології, пульмонології, ендокринології. 18 лютого 2004 р. в рамках конгресу відбулося засідання наукової секції "Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності". В організації роботи секції взяла участь фармацевтична компанія "Пліва".
#428 (7) 23.02.2004
Гледфарм: ставка на эксклюзивную дистрибьюцию
Опыт применения препарата ЛИПРИЛ в лечении больных с метаболическим синдромом Основанная в 1997 г. ООО "Гледфарм ЛТД" в настоящее время является одной из крупных компаний-дистрибьюторов в Украине по продаже лекарственных препаратов производства ведущих отечественных и зарубежных фармацевтических заводов и занимает прочное положение среди дистрибьюторов, хорошо зарекомендовавших себя на украинском фармрынке. В 2002 г. "Гледфарм ЛТД" входила в десятку ведущих компаний - импортеров лекарственных средств по товарной группе 3004 ("Еженедельник АПТЕКА", № 18 (389) от 12 мая 2003 г.). В начале года, традиционно подводя итоги и определяя перспективы дальнейшей деятельности, о занимаемой компанией "Гледфарм ЛТД" позиции на украинском фармрынке рассказывает ее директор Раджив Гупта.
#427 (6) 16.02.2004
«Людмила Фарм»: лучше меньше — да лучше
Опыт применения препарата ЛИПРИЛ в лечении больных с метаболическим синдромом Украинский специализированный дистрибьютор лекарственных средств "Людмила Фарм" осуществляет деятельность на отечественном фармацевтическом рынке с 1997 г. В течение 2003 г. компании, целенаправленно работающей в сегменте госпитальных поставок с достаточно скромным как по количеству ассортиментных наименований, так и по числу поставщиков портфелем, удалось добиться весьма значительного увеличения темпов прироста объемов импорта готовых лекарственных средств. Так, если в 2002 г. "Людмила Фарм" занимала по этому показателю 25-ю позицию среди всех украинских фармацевтических дистрибьюторов ("Еженедельник АПТЕКА", № 18 (389) от 12 мая 2003 г.), то в прошлом году резко "вышла в отрыв" и в "табеле о рангах-2003" занимает уже 9-е место ("Еженедельник АПТЕКА", № 4 (425) от 2 февраля 2004 г.).
Рассказать об особенностях работы дистрибьюторской компании, сосредоточившей свое внимание на клинике, а также поделиться с нашими читателями некоторыми секретами достигнутых успехов любезно согласилась глава компании "Людмила Фарм" Елена Миронова.
#427 (6) 16.02.2004
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я УкраїниПрипис від 14.01.2004 р. № 98/07-21
Заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу Бісептол, таблетки по 480 мг № 20, серії 11202, з маркуванням виробника Паб'яницький фармацевтичний завод "Польфа", Польща.
[#427 (6) 16.02.2004]
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я УкраїниПрипис від 14.01.2004 р. № 109/07-15
На лікарський засіб ЗІРТЕК, краплі для внутрішнього застосування 1% по 10 мл у флаконах № 1, виробництва "UCB S.А.", Бельгія, Представництвом компанії "Пліва" в Україні був одержаний дозвіл від 15.09.03 № 3181/07-18 на реалізацію залишків препарату, виробленого в період дії попереднього реєстраційного посвідчення.
У зв'язку з цим припис від 18.12.03 № 4700/07-12 про заборону реалізації лікарських засобів необхідно скасувати в частині реалізації вищезазначеного лікарського засобу.
[#427 (6) 16.02.2004]
Опыт применения препарата ЛИПРИЛ в лечении больных с метаболическим синдромом
Опыт применения препарата ЛИПРИЛ в лечении больных с метаболическим синдромом Сердечно-сосудистая патология является одной из наиболее частых причин заболеваемости и смертности в промышленно развитых странах. Установлено, что комплексное воздействие на такие факторы, как артериальная гипертензия (АГ), курение, дислипидемия и ожирение позволяет в значительной степени снизить заболеваемость и летальность от этой патологии среди населения. В 1988 г. профессор Стенфордского университета (США) G. Reaven выделил комплекс сцепленных на патобиохимическом и патофизиологическом уровне факторов, обусловливающих чрезвычайно высокий суммарный риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), как синдром Х, или метаболический синдром (МС) [4, 5]. Этот синдром является симптомокомплексом связанных между собой нарушений углеводного и жирового обмена, а также механизмов регуляции артериального давления (АД) и функции эндотелия, механизм которого обусловлен снижением чувствительности тканей к инсулину. В настоящее время проблема МС приобретает первостепенное значение из-за высокой распространенности (от 5 до 20%) среди популяции. Результаты крупных многоцентровых исследований продемонстрировали тесную взаимосвязь между АГ и другими симптомами МС [1, 3]. Это обусловливает важность своевременного лечения метаболических нарушений, включая медикаментозные и немедикаментозные методы их коррекции. Антигипертензивная терапия - одно из основных направлений лечения МС. При выборе антигипертензивных препаратов необходимо учитывать их метаболическую активность и органопротекторное действие.
#427 (6) 16.02.2004

Новости фармации

Самые актуальные и горячие материалы, охватывающие все аспекты современной фармации в Украине и мире. Вовремя о наиболее важных событиях, которые происходят в отечественной и зарубежной фармации с комментариями ведущих экспертов и лидеров мнений. Обзоры препаратов и фармацевтических компаний, аналитические публикации, которые отслеживают динамику фармрынка с максимальной оперативностью; R&D, вопросы маркетинга и менеджмента в фармации; наиболее актуальные нормативно-правовые документы, регулирующие работу фармацевтической отрасли.

Таким образом, каждый день на нашем сайте вы можете узнать самые актуальные фармацевтические новости в режиме онлайн.

Новости медицины

Медицина и фармация являются неотъемлемыми составными частями системы здравоохранения, а врачи и фармацевты делают одно общее дело. Именно поэтому на нашем сайте наряду с фармацевтическими новостями вы можете узнать о новостях в сфере медицины.